Ilustración para Les Nostres Festes. Recopilació de les restes más relevantes de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana. 2020